Przedszkolaki z Wizny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-208/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Wizna

Wartość ogółem: 800734,5

Wydatki kwalifikowalne: 800734,5

Dofinansowanie: 704645,5

Dofinansowanie UE: 598948,68

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży

NIP beneficjenta: 7181835975

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pup ostrów, dell wsparcie techniczne, dotacja z pup tarcza, merytorycznej, małe przedsiębiorstwo 2019, wniosek arimr 2022, koronawirus infolinia, zawart, zbiornik do przechowywania wody krzyżówka, inkubator biznesu, wzór na kartę, praca warszawa gastronomia, kasia gandor gonciarz, flaga libanu, hotelik centrum brodnica, zsb chełm, nią czy niom, pup kamien pomorski, quady zachodniopomorskie

yyyyy