Przedszkolaki znad Wiernej Rzeki- utworzenie i prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych w gminie Piekoszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-074/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Piekoszów

Wartość ogółem: 876084,55

Wydatki kwalifikowalne: 876084,55

Dofinansowanie: 859584,55

Dofinansowanie UE: 744671,87

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Europejskiej

NIP beneficjenta: 8862665090

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

duch starej kamienicy scenariusz lekcji, dotacje dla firm, nieruchomosci wagrowiec, ddwłoclawek

yyyyy