Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-029/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Świątki

Wartość ogółem: 622754,56

Wydatki kwalifikowalne: 622754,56

Dofinansowanie: 598754,56

Dofinansowanie UE: 529341,38

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny

NIP beneficjenta: 7393208473

Kod pocztowy: 10-225

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/29/2012

dofinansowanie do zalozenia wlasnej dzialalnosci 2022, przedszkole nowy sącz, brodnica wybory 2018, ocena ex post, jakiekolwiek pisownia, pomoc covidowa dla firm, tech3chojnice, pfron dofinansowanie do łazienki 2018, www nfz bydgoszcz, kaliszu, drewno z rozbiórki, omów działania jakie wobec organów samorządu terytorialnego, wzór wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy, budowa windy we wspólnocie mieszkaniowej

yyyyy