Przedszkolakiem fajnie być

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-244/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 440584,11

Wydatki kwalifikowalne: 440584,11

Dofinansowanie: 374496,49

Dofinansowanie UE: 318322,02

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach

NIP beneficjenta: 9660594074

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

fotograf bytom wrocławska, rejestracja w urzedzie pracy, rdzeń mocy inkubatora, projektowanie ogrodów rzeszów, sikorskiego gorzów, czy stawianie dwoch wykrzyknikow jest poprawne, karta ulowa wzór, komis meblowy katowice kościuszki

yyyyy