Przedszkolaku koniec drzemki, zapraszamy do przedszkola „Lemki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-031/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Morzeszczyn

Wartość ogółem: 280869,3

Wydatki kwalifikowalne: 280869,3

Dofinansowanie: 238738,9

Dofinansowanie UE: 202928,07

Nazwa beneficjenta: HUBINIC Leszek Lemka

NIP beneficjenta: 5932161394

Kod pocztowy: 83-132

Miejscowość: Morzeszczyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

polska nazwa rzemi ems, mój prąd listy rankingowe, czeszów, jak założyć kawiarnię, w tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące dwóch jednostek administracyjnych polski w 2016 roku

yyyyy