Przedszkole – akademia sukcesu dzieci i rodziców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-123/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 99019,19

Wydatki kwalifikowalne: 99019,19

Dofinansowanie: 97519,19

Dofinansowanie UE: 84166,31

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Niechobrzu

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-047

Miejscowość: Niechobrz

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

1km2 ile to m2, na podstawie wykresu przedstawiającego udział oze, małe granty małopolska, urząd pracy jasło kontakt, projekt technologiczny cukierni, pożyczka piła, wzór decyzji administracyjnej, ból grzbietu icd 10, stan naprężenia mięśni krzyżówka, kantor zamość carrefour, szkoła europejska łódź

yyyyy