Przedszkole bliżej rodziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-156/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina: M. Łomża

Wartość ogółem: 219700

Wydatki kwalifikowalne: 219700

Dofinansowanie: 204700

Dofinansowanie UE: 186745

Nazwa beneficjenta: Miasto Łomża

NIP beneficjenta: 7181011808

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy gać, flagowiec 2020, dotacje unijne po 30 roku życia 2021, żłobki samorządowe kraków, likwidacja barier architektonicznych 2019, strony bez https, liczba ludności miast w polsce, praca kraśnik pup, realizować się, powiększanie, unia europejska mapa 2019, pup pinczow, poznan wojewodztwo, klasztor ojców dominikanów, rozporządzenie systemowe, słuzba zdrowia, ekspansja co to, urzad jagiellońska, flaga z gwiazdką, przychód nieudokumentowany, 53 euro

yyyyy