Przedszkole czas zacząć

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-018/14-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Koźminek

Wartość ogółem: 132751,26

Wydatki kwalifikowalne: 132751,26

Dofinansowanie: 132751,26

Dofinansowanie UE: 112838,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Koźminek

NIP beneficjenta: 9680868787

Kod pocztowy: 62-840

Miejscowość: Koźminek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

art 6 ust 2, dofinansowanie dla rolników 2022, zespół szkół muzycznych szczecin, młody rolnik 2021 kiedy nabór, działalność gospodarcza 2022, pożyczki zero procent, bogumił kanik, czas zawodowców bis, kapitalludzki gov pl, jak piszemy napewno, dopłaty do kredytu, ile linii produktowych ld jest dostępnych na rynku, praca w przedszkolu samorządowym kraków, przystąpić, export usług, walbrzych pis, jan dyrygent zm 2020 krzyżówka, słowo nie

yyyyy