Przedszkole czeka na Ciebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-056/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Dębowiec

Wartość ogółem: 529228

Wydatki kwalifikowalne: 529228

Dofinansowanie: 521289,58

Dofinansowanie UE: 449843,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębowiec

NIP beneficjenta: 5481015063

Kod pocztowy: 43-426

Miejscowość: Dębowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

podajnik do folii spożywczej i aluminiowej ikea, pstb kraków, kurs euro 31.12.2019, adresowanie pisma urzędowego, urząd marszałkowski częstochowa

yyyyy