Przedszkole dla każdego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-072/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka – miasto

Wartość ogółem: 257114,3

Wydatki kwalifikowalne: 257114,3

Dofinansowanie: 232122,8

Dofinansowanie UE: 218547,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Hajnówka

NIP beneficjenta: 6030006341

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

park trampolin dąbrowa górnicza, dps milanówek, ciechocinek uzdrowisko, wniosek dla bezrobotnych, nowa firma dofinansowanie, wydział komunikacji działdowo wnioski, swww, żłobek gminny oleśnica, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, straż sąsiedzka cda, powiatowy urzad pracy kielce

yyyyy