Przedszkole dla małych Europejczyków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-047/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 56202

Wydatki kwalifikowalne: 56202

Dofinansowanie: 55358,97

Dofinansowanie UE: 47055,12

Nazwa beneficjenta: Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami

NIP beneficjenta: 7541892083

Kod pocztowy: 45-217

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

pomoc de minimis limit 2019, beata dziedzic, wózki systemowe, województwa w polsce 2020, jak ustawić stronę startową w mozilli, symulator nasłonecznienia online, droga s5, myslenice pl, program rpo, urząd pracy bezrobocie, pożyczka płynnościowa mazowieckie, ustawa zawierająca błędy, dotyczących, s5 jaroszewo granica, potrzeby społeczne, pup złotów praca, kursy kosmetyczne dofinansowane z ue 2021, wskaż czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego, analizy fundusze

yyyyy