Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-046/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Gmina: Orchowo

Wartość ogółem: 1377780,94

Wydatki kwalifikowalne: 1377780,94

Dofinansowanie: 1171113,8

Dofinansowanie UE: 1171113,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Orchowo

NIP beneficjenta: 6671735111

Kod pocztowy: 62-436

Miejscowość: Orchowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

darmowa e-recepta, tarnobrzeg innowacyjny, zsp3 żyrardów, pstb kraków, sowa bg po opole, nabór żłobek warszawa, kurs euro 21.12.2021, korzystając z danych zamieszczonych w tabeli 1.3

yyyyy