Przedszkole dla wszystkich dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-077/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 896058

Wydatki kwalifikowalne: 896058

Dofinansowanie: 882617,13

Dofinansowanie UE: 761649,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciasna

NIP beneficjenta: 5751865341

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Ciasna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

walidacja przykład, praca powiat łukowski, porównaj warunki życia w górnym biegu rzeki, sardynia gov, zatrudnienie pracownika dofinansowanie z unii 2022, w/w, urząd skarbowy w tomaszowie mazowieckim, rpo malopolskie, jeżyk tekst, bezumowne świadczenie pracy przez członka rodziny

yyyyy