Przedszkole dla wszystkich – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-040/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Zagnańsk

Wartość ogółem: 259242

Wydatki kwalifikowalne: 259242

Dofinansowanie: 255330

Dofinansowanie UE: 220355,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Zagnańsk

NIP beneficjenta: 9591671296

Kod pocztowy: 26-050

Miejscowość: Zagnańsk

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

mistrzowie zabawy mielec, znaki kolejowe na torach, opera xp, lublin.lasy.gov.pl, pnk bez limitu internet, innowacyjny biznes, koronawirua, co to województwo, antybiotyki a szczepienie, zał nr 15 do ustawy o vat, miedzyborz, hurtownia alkoholi starachowice, przedszkole bajeczka rokietnica, polskie bony, kursy zawodowe jakie są, pup opole kontakt, limit pomocy de minimis w rolnictwie 2020, 12 5, praca tuliszków

yyyyy