Przedszkole dla wszystkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-022/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 317011

Wydatki kwalifikowalne: 317011

Dofinansowanie: 269459,35

Dofinansowanie UE: 269459,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

biuro pracy mielec, najdłuższa polska autostrada po ukończeniu, ulga remontowa 2014, ośrodek zdrowia wieprz, dz u 2015 poz 1422, weksel in blanco, innowacje technologiczne, mlekiem płynąca pl, zso tarnów, dofinansowanie języki obce, ue kraje, swiateczny kalendarz, program rozwoju obszarów wiejskich dotacje 2019, www gis gov pl, dłuższa, jak pozyskać fundusze unijne, pytani, szyby zespolone cennik 2020

yyyyy