Przedszkole – Drogą do samodzielności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-117/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 84873,16

Wydatki kwalifikowalne: 84873,16

Dofinansowanie: 82257,16

Dofinansowanie UE: 72142,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym

NIP beneficjenta: 8161523279

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Górne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

rciwn warszawa, miasto w powiecie złotowskim, drogowskaz, gmina jaslo, darmowa recepta online, justyna jastrzębska, spisek kończący każdą rozmowę, art 61 kp, na rysunku przedstawiono kierunek transportu gazów oddechowych, musisz to wiedzieć 1045, obwodnica południowa warszawa, wł rejestracja, bar lub restauracja ze stosunkowo niskimi cenami

yyyyy