Przedszkole Gąska Balbinka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-010/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Słupia (Konecka)

Wartość ogółem: 595744,72

Wydatki kwalifikowalne: 595744,72

Dofinansowanie: 506383

Dofinansowanie UE: 506383,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupia (Konecka) / Szkoła Podstawowa w Pilczycy

NIP beneficjenta: 6581867576

Kod pocztowy: 26-234

Miejscowość: Słupia

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

e recepta gov, fabryka wagonów görlitz praca, plua, dofinansowanie do pompy ciepła 2019, bip gmina radwanice, dotacje na dom seniora 2019, powiatowy urząd pracy świdnica, dom grodziec, gimnazjum pakoslaw, miasto w powiecie bocheńskim

yyyyy