Przedszkole Integracyjne: Akademia Odkrywców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-068/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Leszno

Gmina: M. Leszno

Wartość ogółem: 1115244

Wydatki kwalifikowalne: 1115244

Dofinansowanie: 1031244

Dofinansowanie UE: 947957,4

Nazwa beneficjenta: Akademia Nauki Kuropka Paweł

NIP beneficjenta: 6961380277

Kod pocztowy: 64-100

Miejscowość: Leszno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński / Powiat m. Leszno

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/31/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014

numer 2000, gruźlica ukraina, projektowanie podwórka, praca kedzierzyn kozle pup, znaki pieniędzy, propoint gdynia, www golancz pl, pociągi skierniewice warszawa, urzad pracy brzozow, wp prędkość, wydział komunikacji żyrardów zapisy, przedszkole wierzbno

yyyyy