Przedszkole integracyjne oknem na świat w Gminie Przelewice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-004/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Przelewice

Wartość ogółem: 913591

Wydatki kwalifikowalne: 913591

Dofinansowanie: 776552,35

Dofinansowanie UE: 776552,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Przelewice

NIP beneficjenta: 8531457363

Kod pocztowy: 74-210

Miejscowość: Przelewice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

dotacja na innowacje 2021, aviva nowa perspektywa tabela opłat, podnies, urzad pracy bialystok, mrr co to znaczy, bogusław kamiński, mieszkanie ruczaj, proces przekształcania gospodarki polegający na zwiększeniu udziału pracy maszyn, korzystając z podanych informacji ustal ile ważą warzywa, ingrid giełda rolna, pomorskie koronawirus, www.nfz zielona góra.pl portal świadczeniodawcy, oferty pracy kluczbork pup, rozwój turystyki

yyyyy