Przedszkole Jasia i Małgosi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-175/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Radomyśl nad Sanem

Wartość ogółem: 234849

Wydatki kwalifikowalne: 234849

Dofinansowanie: 231326,26

Dofinansowanie UE: 199621,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Radomyśl nad Sanem/Zespół Szkół w Chwałowicach

NIP beneficjenta: 8652473585

Kod pocztowy: 37-455

Miejscowość: Chwałowice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski / Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

ceidg edycja, umiejętność przeprowadzania interesów najczęściej nieuczciwych, w jakim kraju związkowym leży frankfurt, gif banner, lifepo4 charakterystyką, marwit wołomin, jakby czy jak by, japonia średni wzrost mężczyzn, geodeta wałbrzych, fundusze unijne dla firm, pup chojnów oferty pracy, msp generator. pl, waldemar buda gdzie mieszka, tapicer kielce leszczyńska, kraje z największym pkb, lista obecności pdf, tygodnik nowodworski facebook, autokorekta, rablica.pl, ministerstwo w usa

yyyyy