„Przedszkole kluczem do przyszłości”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-065/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Kuryłówka

Wartość ogółem: 464747

Wydatki kwalifikowalne: 464747

Dofinansowanie: 395034,95

Dofinansowanie UE: 395034,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Kuryłówka/Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

NIP beneficjenta: 8161523670

Kod pocztowy: 37-303

Miejscowość: Kuryłówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

progran, airly.pl, www.ucze, tarnów al. solidarności 5-9, 2015 rok, termex kamień pomorski, chłodnia krone, wymogi synonim, ik pracownicze typ p, wd up poz, topografia synonim, lfr lublin, pelnosprawny

yyyyy