Przedszkole – krainą radości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-206/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 98860

Wydatki kwalifikowalne: 98860

Dofinansowanie: 97360

Dofinansowanie UE: 84031

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec-Zespół Szkół w Wyżnem – Przedszkole Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyżnem

NIP beneficjenta: 8191403686

Kod pocztowy: 38-120

Miejscowość: Wyżne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

urząd pracy gdańsk, zielony zakątek, dbfo wilanów, urzad pracy goldap, wyszukiwarka osób, dotacje dla bezrobotnych, koronawirus mapa świata wp, urzad pracy przemyśl, zus praca poznań, pegasus system, koronawirus 17 marzec, zaburzenia psychoaktywne, wyszukiwarka krs online

yyyyy