Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-167/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Filipów

Wartość ogółem: 298763,8

Wydatki kwalifikowalne: 298763,8

Dofinansowanie: 283525,8

Dofinansowanie UE: 253949,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Filipów

NIP beneficjenta: 8442147313

Kod pocztowy: 16-424

Miejscowość: Filipów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dni pracy grudzień 2020, przedszkole samorządowe nr 1, program do obsługi transportu, luw lublin, szukam zespołu, potrafię, wyjaśnij co oznacza stwierdzenie że prawa człowieka są powszechne, gdynia formico, polityka pll, star up, podkreśl podpunkty w których przedstawiono skutki bezrobocia

yyyyy