Przedszkole Marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-077/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Grębów

Wartość ogółem: 450058,93

Wydatki kwalifikowalne: 450058,93

Dofinansowanie: 382550,09

Dofinansowanie UE: 382550,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów

NIP beneficjenta: 8672073110

Kod pocztowy: 39-410

Miejscowość: Grębów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

instytut medycyny wsi lublin borelioza, projekt za 1 zł gov, dotacje dla klubów sportowych 2021, informacje łódź, dawna nazwa dokumentu, urząd pracy szamotuły, dotacje na zatrudnienie pracownika 2018, list intencyjny wzór do pobrania, projekt sieci komputerowej chomikuj, gry dla chorych na alzheimera, słowacko polski, kontrakt z nfz jak uzyskać, na sygnale odcinek 336, loan for foreigners in poland, państwa miasta podpowiedzi, czyje motto krzyżówka

yyyyy