Przedszkole marzeń przy szkole w Grąbcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-210/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sierpecki

Gmina: Zawidz

Wartość ogółem: 87273,12

Wydatki kwalifikowalne: 87273,12

Dofinansowanie: 87273,12

Dofinansowanie UE: 74182,15

Nazwa beneficjenta: „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”

NIP beneficjenta: 7761698874

Kod pocztowy: 09-226

Miejscowość: Grąbiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sierpecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/16/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ciekawe pytania do ankiety, mkidn ochrona zabytków, urzad pracy nowy dwor gdanski, poreczenie kredytu, bon na przesiedlenie, testy pcr skuteczność, przedszkole 24 wrocław, portal logo, instytucje kultury kraków, polona biblioteka

yyyyy