Przedszkole marzeń w Gminie Szamocin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-060/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Szamocin

Wartość ogółem: 902042,07

Wydatki kwalifikowalne: 902042,07

Dofinansowanie: 766735,76

Dofinansowanie UE: 766735,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Szamocin

NIP beneficjenta: 6070016423

Kod pocztowy: 64-820

Miejscowość: Szamocin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski / Powiat wągrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

programy dla firm budowlanych, obok narysowano fragment planu uzupełnij, pup chojnów, feniks, dofinansowanie z funduszy europejskich, plus sprawdzenie stanu konta, aktualności budzyń, epefron, pociag, wózki autonomiczne, ebitda jak liczyć, budżet centralny, idź do daty, programy startowe, mieszkania wałbrzych wynajem, iż przecinek

yyyyy