Przedszkole marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-201/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Klwów

Wartość ogółem: 117200

Wydatki kwalifikowalne: 117200

Dofinansowanie: 99380

Dofinansowanie UE: 84473

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów

NIP beneficjenta: 6010086058

Kod pocztowy: 26-415

Miejscowość: Klwów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

za pomocą grafiki symboli wyrazów uzupełnij plakaty, euro 2021 aplikacja, praca lębork pup, beneficjent kto to, promyk nadziei 103 104, www stat gov pl, kiedy polska przystąpiła do unii europejskiej, wyniki euro, prow 2021-27, ifundusze pl, urząd pracy jarosław, koszty bezposrednie, bank gospodarstwa krajowego kielce, e-wniosek plus 2021, kto szył mundury dla nazistów, wyniki matur 2021 rozszerzenie, ustal w jakich kierunkach należałoby się udać aby dotrzeć do punktów początkowych, plus problemy z siecią 2019

yyyyy