Przedszkole – marzenia się spełniają!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-034/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Fałków

Wartość ogółem: 1331306,16

Wydatki kwalifikowalne: 1331306,16

Dofinansowanie: 1131450

Dofinansowanie UE: 1131610,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków

NIP beneficjenta: 6581872063

Kod pocztowy: 26-260

Miejscowość: Fałków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

spiral swarzędz, centrum kongresowe rzeszów, poziom gotowości technologicznej, korczowo, dotacja dla nowych firm, wskazany

yyyyy