Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-080/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 1031872

Wydatki kwalifikowalne: 1031872

Dofinansowanie: 1016393,92

Dofinansowanie UE: 877091,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Cieszyn/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie

NIP beneficjenta: 5482404950

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

podkarpacie.edu, kwota dofinansowania czyste powietrze, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce raport 2016, podaj przykład działania które mogłaby podjąć organizacja pozarządowa, dom opieki zachodniopomorskie ceny, pgnig wegiel, uzupełnij tabelę zaznacz za pomocą znaków, portal benificjenta, co oznacza godzina 00.00, droga gierkówka mapa, ps w mailu, życie między budynkami

yyyyy