Przedszkole moich marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-009/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łopuszno

Wartość ogółem: 576964,62

Wydatki kwalifikowalne: 576964,62

Dofinansowanie: 566164,62

Dofinansowanie UE: 490419,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Łopuszno/Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

NIP beneficjenta: 9591671876

Kod pocztowy: 26-070

Miejscowość: Łopuszno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/17/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pup ełk praca, lo kluczbork, poczta myślenice, małe firmy, wojna na ukrainie od 2014, dofinansowanie 2021, lasy europy, powiatowy urząd pracy głubczyce, urząd marszałkowski olsztyn departament ochrony środowiska, izdebnik 465, grupy inwalidzkie 2018, więcej, na mapie numerami 1-11 oznaczono miejsca występowania, określ co jest większe 0.27 ceny czy 20 tej ceny, kompostownik net, przedszkole lubiszyn, zduńska wola pkp, agnieszka wagner rak, maszyna do zbierania kamieni własnej roboty

yyyyy