Przedszkole – moja szansa na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-018/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Gowarczów

Wartość ogółem: 1452624,17

Wydatki kwalifikowalne: 1452624,17

Dofinansowanie: 1234730,57

Dofinansowanie UE: 1234730,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Gowarczów

NIP beneficjenta: 6581870489

Kod pocztowy: 26-225

Miejscowość: Gowarczów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

posiedzenie a rozprawa, wzór faktury ryczałtowej, ustawa o wspólnotach mieszkaniowych tekst jednolity 2017, spółdzielnia mieszkaniowa środula, lista obecności staż pup wzór, wojewodzki program, wyższa szkoła zarządzania i marketingu w sochaczewie, co jest 3 kwietnia, zs2pulawy, gorzów wielkopolski województwo, wniosek o dofinansowanie przykład, zastąpiona przez urząd celno-skarbowy, rejestracja ww jakie miasto, warmińsko-mazurskie

yyyyy