Przedszkole na dobry start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-142/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Parchowo

Wartość ogółem: 298372,05

Wydatki kwalifikowalne: 298372,05

Dofinansowanie: 253616,23

Dofinansowanie UE: 253616,24

Nazwa beneficjenta: Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

NIP beneficjenta: 8421535665

Kod pocztowy: 77-100

Miejscowość: Bytów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015

źródła odnawialne energii, art 31 kpa, tatuum chmielna, sfc2014, justyna mańkowska, szwecja unia europejska, ja i moje otoczenie sprawdzian pdf, przewozy na potrzeby własne – reguły których nie znajdziesz w ustawach, jak uzyskać e receptę, program operacyjny kapitał ludzki 2014-2020, flaga unii europejskiej 2019, autokorekta, lista obecności staż wzór

yyyyy