Przedszkole na miarę XXI wieku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-042/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Rudniki

Wartość ogółem: 194843

Wydatki kwalifikowalne: 194843

Dofinansowanie: 191920,36

Dofinansowanie UE: 165616,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudniki

NIP beneficjenta: 5761495213

Kod pocztowy: 46-325

Miejscowość: Rudniki

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/25/2010

cse światowid elbląg, krzysztofa jarosińskiego, pcpr zgierz, efrg, koronawirus 5 września, limit pomocy de minimis 2020, nr choroby m54, pozyczka na rok, rewitalizuje co to znaczy, nabor nysa, wspólnota bialska, prawo oświatowe 2022, kontr lata, kwarantanna w polsce z jakich krajów, lista obecności pdf do druku, aktywizacja kraków, zus tabelą uszczerbku na zdrowiu 2020, krwionośne obwodnice

yyyyy