Przedszkole na peryferiach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-008/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 129610

Wydatki kwalifikowalne: 129610

Dofinansowanie: 110168,5

Dofinansowanie UE: 110168,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchołazy

NIP beneficjenta: 7532382690

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

szkolenia angielski, dowiedz sie, co to jest gopr, konferencja ministra zdrowia 25 stycznia, diagnostyka logowanie stary system, punkt przeciwpożarowy, osobowość 4d, portal biura, dofinansowania do działalności, polska slowacia, w poniższych reklamach występują nawiązania do związków frazeologicznych

yyyyy