Przedszkole Naszą Dumą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-047/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Szczyrk

Wartość ogółem: 487729

Wydatki kwalifikowalne: 487729

Dofinansowanie: 480413,06

Dofinansowanie UE: 414569,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Szczyrk

NIP beneficjenta: 9371653267

Kod pocztowy: 43-370

Miejscowość: Szczyrk

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

multim, dulęby lublin, zgm kamień pomorski, pupwejherowo, pup dębica praca, em serwis, pp1 kamienna góra, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, urzad pracy gdansk, sezam sm, uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni, s17 droga, discord w przeglądarce, sars wirus, obwodnica warszawy s2, urzad pracy opatow, dotacje unijne na agroturystykę 2021, zdanie od ale, lądowanie samolotu na autostradzie a1, lifepo4 charakterystyką, pm 43 bytom

yyyyy