Przedszkole naturalnie atrakcyjne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-193/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Tarczyn

Wartość ogółem: 199946

Wydatki kwalifikowalne: 199946

Dofinansowanie: 196746

Dofinansowanie UE: 169954,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarczyn/Przedszkole w Tarczynie

NIP beneficjenta: 1231233414

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Tarczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

zakaz jedzenia mięsa w piątek zniesiony, klawiatura google chrome, prawk, dofinansowanie do agroturystyki 2019, mops pasłęk, księga wzorów szydełkowych pdf, 500 plus aleksandrów łódzki, zawartość, zagajenie klienta przykłady, www skawina 24, unia europejska, utrwala zapachy krzyżówka, nasz nowy dom 173, dotacje z pup, jasmine 96, co to jest fundusz powierniczy, mokotowska 12, szwajcaria pkb na głowę

yyyyy