Przedszkole oknem na świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-038/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 250690

Wydatki kwalifikowalne: 250690

Dofinansowanie: 246490

Dofinansowanie UE: 209516,5

Nazwa beneficjenta: Punkt Przedszkolny „Marysieńka”

NIP beneficjenta: 7391375008

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Dobre Miasto

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011

regionalny system stypendialny, przykładowy wykaz inwentarza, generator csioz, indywidualnie, zatrudnienie pracownika dofinansowanie z unii 2022, dotację na stworzenie miejsca pracy 2021, praca warszawski zachodni, na osi pl, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, oda do miłosci, punkt informacyjny, mazu

yyyyy