Przedszkole otwarte na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-031/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Sadlinki

Wartość ogółem: 401943,11

Wydatki kwalifikowalne: 401943,11

Dofinansowanie: 389847,95

Dofinansowanie UE: 341651,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Sadlinki/Przedszkole Publiczne w Sadlinkach

NIP beneficjenta: 5811865481

Kod pocztowy: 82-522

Miejscowość: Sadlinki

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zdolność honorowa, kurs euro 31 grudnia 2021, wyjaśnij dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie, rynki zagraniczne, prof rola, covid 14 grudnia 2021, pf ebgz, zdyskontować, zmutowana cząstka białkowa, sukcesy zawodowe przykłady, rekrutacja uzupełniajaca, pup w kwidzynie, audycja radiowa, ttampolina, wniosek przykład, wojewódzki urząd pracy olsztyn, droga krajowa 62, kurs glazurnika warszawa

yyyyy