Przedszkole Otwiera Każdemu Lepsze Jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-065/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Gmina: Opalenica

Wartość ogółem: 856393,56

Wydatki kwalifikowalne: 856393,56

Dofinansowanie: 727933,56

Dofinansowanie UE: 727934,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Opalenica/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opalenicy

NIP beneficjenta: 7881916724

Kod pocztowy: 64-330

Miejscowość: Opalenica

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/18/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ing.pl, www.cie.men.gov.pl, agnieszka bogdan, gmina wohyń

yyyyy