Przedszkole – pierwszy krok ku dorosłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-079/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Czarna Dąbrówka

Wartość ogółem: 274580,93

Wydatki kwalifikowalne: 274580,93

Dofinansowanie: 233393,79

Dofinansowanie UE: 233393,79

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna Dąbrówka

NIP beneficjenta: 8421644035

Kod pocztowy: 77-116

Miejscowość: Czarna Dąbrówka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

pisanie tekstu, obliczanie zysku z lokaty, dofinansowania firm, statek śródlądowy, stypendium małopolska 2019, hebe pasaż łódzki, awex ziemniaki, dotacje na firme 2021

yyyyy