Przedszkole Pluszowego Misia w Parszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-016/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Gmina: Wąchock

Wartość ogółem: 261535

Wydatki kwalifikowalne: 261535

Dofinansowanie: 256535

Dofinansowanie UE: 222304,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa w Parszowie

NIP beneficjenta: 6641985659

Kod pocztowy: 27-215

Miejscowość: Wąchock

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

dochod, śląskie koronawirus, podkreśl opis etapu porodu na którym dziecko przychodzi na świat, krus gov, podmioty gospodarcze, ustal ile jest liczb spełniających warunek zad 5 str 44, wiatrak do napowietrzania stawu, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego należy zastosować w sytuacji, należy znak, praca powiat rycki, wypożyczalnie sprzętu medycznego, piekarz film, koszty działań w dziedzinie bhp ponosi zawsze, wup katowice efs, powiat opole lubelskie, kasjer walutowy, wskaż usługi oferowane przez banki i skok-i, gotowy wykres do poradni rodzinnej, s19 via carpatia, eservice gowork

yyyyy