Przedszkole początkiem drogi edukacyjnej dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-056/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 98500

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Gmina Niwiska

NIP beneficjenta: 8141588011

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Niwiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

polska cyfrowa, arimr termin składania wniosków 2022, synergia definicja, koronawirus 17.02.2021, ak consulting przemyśl opinie, firma budowlana jasło, portal przemysl, zs2 bochnia

yyyyy