Przedszkole PROMYCZEK w Hucisku początkiem drogi edukacyjnej dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-024/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 335930

Wydatki kwalifikowalne: 335930

Dofinansowanie: 285540,5

Dofinansowanie UE: 285540,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie PROMYK

NIP beneficjenta: 8141683560

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Niwiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

rodzaje gmin i ich charakterystyka, opieka paliatywna łódź, krócej, wup.lodz.pl, chiński market kamień pomorski, openbadania.pl, oceń znaczenie komuny paryskiej, staż po 30 roku życia 2021, lokalny rynek pracy definicja, dom opieki stare babice

yyyyy