Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-068/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Jarocin

Wartość ogółem: 214671,94

Wydatki kwalifikowalne: 214671,94

Dofinansowanie: 214671,94

Dofinansowanie UE: 182471,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Jarocin

NIP beneficjenta: 6020018288

Kod pocztowy: 37-405

Miejscowość: Jarocin

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

dunaj polska, życie po udarze, przedszkole nr 61 wrocław, przekazanie gospodarstwa rolnego a opieka nad rodzicami, technikum kopernik kielce, rekrutacja uzupełniajaca, jak nie my to kto, w, tygodnik nadwiślański ogłoszenia, kałówka, wynalazek szkodliwy dla przyrody czym można go zastąpić, ros wzór, niania lubin, rekomendacja j, podmioty rynku, co dają uprawnienia sep do 1kv, komputronik łódź manufaktura

yyyyy