przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-159/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Wasilków

Wartość ogółem: 141966

Wydatki kwalifikowalne: 141966

Dofinansowanie: 134300

Dofinansowanie UE: 120671,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Wasilków

NIP beneficjenta: 5420005550

Kod pocztowy: 16-010

Miejscowość: Wasilków

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

zst janów, zamówienia publiczne szkolenie, jak piszemy po prostu, dochód definicja, ostrygojady, jak upiec idealną bezę, ściśle tajne cda, parafka przykłady, przystawka do wozka, jak zorganizować tłuczenie butelek, chiński market międzyzdroje, urząd miasta dąbrowa górnicza, sebastian gołębiewski, rodzaje projektów, oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na cele działalności gospodarczej, dofinansowanie na nianie, pozyskiwanie dotacji unijnych, zapisz 4 przykłady zachowań które mają pozytywny wpływ na układ krwionośny, polska gospodarka na tle europy 2020, jakie leki na koronawirusa w domu

yyyyy