Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-078/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Wasilków

Wartość ogółem: 203940,3

Wydatki kwalifikowalne: 203940,3

Dofinansowanie: 198763,58

Dofinansowanie UE: 173349,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Wasilków/Urząd Miejski w Wasilkowie

NIP beneficjenta: 5420005550

Kod pocztowy: 16-010

Miejscowość: Wasilków

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

rzecznik finansowy wzory pism, testy immunologiczne, autorskie prawa majątkowe przykłady, zs1 działdowo

yyyyy