Przedszkole przyjazne środowisku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-245/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 66177,5

Wydatki kwalifikowalne: 66177,5

Dofinansowanie: 65184,84

Dofinansowanie UE: 56250,88

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

NIP beneficjenta: 6891099628

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010

what co to znaczy, nieruchomości rogoźno, tadeusz kościński wykształcenie, po roku kropka, technikum budowlane nowy sacz, ing pełna nazwa, spis.gov.pl logowanie przez pesel

yyyyy