Przedszkole Przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-316/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Czyże

Wartość ogółem: 87150

Wydatki kwalifikowalne: 87150

Dofinansowanie: 87150

Dofinansowanie UE: 74077,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Czyże

NIP beneficjenta: 6030015765

Kod pocztowy: 17-207

Miejscowość: Czyże

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

synonim strata, pkp chodzież piła, młyny rothera bydgoszcz, wytyczne kwalifikowalności, starostwo powiatowe chodzież, kurs 1kv, wytyczne kwalifikowalności, pup giżycko, wyłączenia bieżące energa, break the code katowice, wyszukiwarka przedsiębiorców, cennik usług remontowych śląsk 2018, wysokość stypendium stażowego 2019, czwarta tura negocjacji, warmińsko-mazurskie

yyyyy