Przedszkole Publiczne w Konarzewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-044/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 1216540,8

Wydatki kwalifikowalne: 1216540,8

Dofinansowanie: 1172540,8

Dofinansowanie UE: 1034059,68

Nazwa beneficjenta: Gmina Dopiewo

NIP beneficjenta: 7773133416

Kod pocztowy: 62-070

Miejscowość: Dopiewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013

fitness world szombierki, opole lubelskie 112, bytomska agencja rozwoju inwestycji, długie zdania, dofinansowanie na domki letniskowe 2022, grafprom aviation, co to jest transformacja, obszar który nie jest integralną częścią żadnego państwa, szkoła muzyczna warszawa wiktorska, wniosek dla bezrobotnych, szyfr rankingowy, badanie strun głosowych, tbn tomaszów lub, największe firmy pożyczkowe w polsce, maść siarkowa receptura, zapisywanie zakładek chrome, wpyskowicach, urząd marszałkowski opole, grupa osób związanych wspólną pracą, saturn planeta

yyyyy