Przedszkole – Rodzina to jedna drużyna. Powszechna edukacja przedszkolna w Bytomiu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-014/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 490260,2

Wydatki kwalifikowalne: 490260,2

Dofinansowanie: 416721,17

Dofinansowanie UE: 354212,99

Nazwa beneficjenta: Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6262858394

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

środki unijne, dofinansowanie dla firm 2021, swietokrzyskie wiadomosci, na poniższej mapie zaznaczono kolorem pewną trasę rowerową, republika polska, paweł lasek lublin, srednie miasta gov pl, 3.4, wydatek po angielsku, tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, inkubatory przedsiębiorczości, pisownia nie z różnymi częściami mowy ćwiczenia chomikuj, bilion złotych, państwowa szkoła muzyczna warszawa, do kiedy wnioski o dopłaty rolnicze 2022, urząd miasta rzeszowa wydział architektury

yyyyy